Formy Hung Gar Kuen

拳術套路, 兵器套路, 對拆

Podstawowe formy stylu Hung Gar Kuen

Formy ręczne:

 • Mui Fa Kuen
  梅花拳
 • Lau Gar Kuen
  劉家拳
 • Wu Tip Jeung
  蝴蝶掌
 • Sap Tok Sau
  十毒手
 • Lau Gar Chiang or Jeung
  劉家掌
 • Fu Pao Kuen
  虎豹拳
 • Kung Chi Fok Fu Kuen
  工字伏虎拳
 • Fu Hok Seung Ying Kuen
  虎鶴雙形拳
 • Sap Ying Kuen
  十形拳
 • Yick Sau Kuen
  益壽拳
 • Tit Shin Kuen
  鐵線拳

Formy z bronią:

 • Hou Chee Kwan Fat
  猴子棍法
 • Lau Gar Kwan
  劉家棍
 • Pack Qua Dan Dou
  劈掛單刀
 • Han Yu Shan Dou
  行月雙刀
 • Wu Dip Che Mo Dou
  蝴蝶子母刀
 • Ng Moon Mui Fa Ying Cheong
  五門梅花缨鎗
 • Ng Long Bai Qua Kwan Fat
  五郎八卦棍法
 • Yue May Kwan Fat
  魚尾棍法
 • Sheung Bai Shou
  雙匕首
 • Quan Lun Gim Fat
  崑崙劍法
 • Yew Gar Tai Pa
  猺家大扒
 • Kwan Do/Chuen Chow Tsi Dou
  關刀/春秋大刀
 • Double tiger hooks
  斧頭雙鈎,斧頭
 • Double sabres
  雙刀
 • Sam Chie Kwan
  三節棍

Formy podwójne, ręczne i z bronią:

 • Kung Chi Fok Fu Kuen Deui Chuck
  工字伏虎拳對拆
 • Fu Hok Seung Ying Kuen Deui Chuck
  虎鹤雙形拳對拆
 • Hou Chee Kwan Deui Chuck
  猴子棍對拆
 • Ng Long Bai Qua Kwan Deui Chuck
  五郎八卦棍對拆
 • Shan Dou Toe Ying Cheong
  雙刀對缨鎗
 • Sheung Bai Sau Toe Ying Cheong
  雙匕首對缨鎗
 • Dan Dou Toe Ying Cheong
  單刀對缨鎗

Opis wybranych form ręcznych:

MUI FA KUEN – Forma Kwiatu Śliwy 梅花拳

Jest to forma nauczana jako pierwsza w systemie, mimo swojej prostoty jest formą bardzo dojrzałą, wzmacniającą całe ciało oraz uczącą całościowego podejścia do technik systemu. Forma Kwiatu Śliwy jest wykonywana w czterech kierunkach, co wzorowane jest na czterech płatkach kwiatu śliwy. Pomaga to uczniom przygotować się do walki w różnych płaszczyznach i uczy częstych zmian kierunku ataku. Większość technik to techniki podstawowe, lecz zarazem bardzo użyteczne w walce. Mui Fa Kuen uczy podstaw: uderzeń, kopnięć, bloków, uników, sposobu poruszania się w walce.

LAU GAR KUEN – Forma Rodziny Lau 劉家拳

Forma rodziny „Lau”. Początkowo był to styl rodzinny nauczany w zamkniętym kręgu rodziny Lau. Skrytość ta spowodowała bezpowrotną utratę wielu istotnych elementów tego systemu. Z czasem został wchłonięty przez system Hung Gar stając się jego integralna częścią. Na uwagę w formie Lau Gar Kuen zasługują zaawansowane techniki „oko feniksa” fong yang choi oraz techniki złamań „gum gao jin sao” znane jako „złote nożyce”. Techniki zawarte w tej formie są proste w zastosowaniu w walce, a stabilność pozycji w Lau Gar wzmacnia nogi.

WU TIP JEUNG / WU TIP KUEN – Forma Dłoni Motyla 蝴蝶掌

Jest to jedna z najładniejszych i najbardziej dynamicznych form Hung Gar. Zawiera przechwyty, wyrwania, jednoczesne podwójne uderzenia oraz nie występującą w innych formach technikę podcięć nożycowych. Jest to jednak forma krótka w porównaniu z innymi, zaawansowanymi formami tego systemu.

FU PAO KUEN – Tygrys Siłujący się z Lampartem 虎豹拳

Jest to forma oparta na technikach lamparta. Ukazującą jego szybkość, zwinność, wykorzystująca do uderzeń i bloków charakterystyczne dla technik lamparta ułożenie dłoni i sposób generowania siły w technikach. Forma ta jest jedną z form początkowych, przygotowującą do nauki najbardziej zawansowanych form Hung Gar. Techniki zawarte w tej formie wystepują w zaawansowanych formach, takich jak: Fu Hok Seung Ying Kuen i Sap Ying Kuen.

KUNG CHI FOK FU KUEN – Ujarzmianie tygrysa przy użyciu energii Chi 工字伏虎拳

Jest to najstarsza forma Hung Gar Kuen pochodząca z początku XVIII wieku. Znaki „fok fu” oznaczają ujarzmianie lub poskromienie tygrysa, natomiast znaki „KUNG” oznaczają znak mający kształt dużej litery I. Znak „kuen” oznacza pięść. Tak więc nazwa formy może być przetłumaczona jako „ujarzmianie tygrysa” według znaku kung przy użyciu energii Chi. Wykonanie formy odbywa się bowiem według schematu znaku „gong”. Kung Chi składa się z około 250 ruchów, z czego pewna ilość elementów powtarza się lub jest wykonywana symetrycznie. Jest to forma przeznaczona dla średniozaawansowanych uczniów, jednak należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowość wewnętrznych aspektów formy (nei gong). Prawidłowe, systematyczne wykonywanie tej formy wzmacnia pozycję, siłę uderzeń ćwiczącego jak i ogólny stan zdrowia. Kung Chi Fok Fu Kuen składa się z dwóch części Kung Chi i Fok Fu. Czasem części te są nauczane jako dwie osobne formy. Jest to spowodowane różnym tempem i różnym stopniem zaawansowania obu części formy. Kung Chi jest wolniejsza i bardziej statyczna, zawiera ona wiele elementów Chi Kung, których znajomość pojawia się dopiero w zaawansowanym etapie ćwiczeń. Fok Fu zawiera ćwiczenia silnych ofensywnych technik wykonywane w różnych strefach, jest wykonywana w szybszym tempie. Kung Chi Fok Fu Kuen zawiera wiele ciekawych technik. Istotnym elementem formy są techniki „mostów kiu sao” KUNG CHI nie jest tak popularna ani rozpowszechniona jak FU HOK SEUNG YING KUEN czy SAP YING KUEN. Formie tej poświęcony był jeden tom „trójksięgu” napisanego przez Lam Sai Wing’a.

FU HOK SEUNG YING KUEN – Forma Tygrysa i Żurawia 虎鶴雙形拳

Forma Tygrysa i Żurawia jest jedną z najsłynniejszych form Hung Gar. Podobnie jak Kung Chi, Fu Hok Seung Ying Kuen zawiera również wiele elementów Chi Kung połączonych ze specyficznymi dźwiękami, które wzmacniają odpowiednie organy wewnętrzne ćwiczącego oraz zwiększają siłę wykonywanej techniki. Fu Hok Seung Ying Kuen jest zaawansowaną formą systemu Hung Gar, techniki i kombinacje w niej zawarte stanowią esencję koncepcji walki tego systemu. Silne uderzenia, stabilne poruszanie się oraz szybkie zmiany kierunku i tempa to podstawowe atrybuty formy. Zawiera ona techniki walki we wszystkich trzech dystansach. Fu Hok Seung Ying Kuen poświęcony był jeden tom trójksięgu Lam Sai Wing’a.

SAP YING KUEN – Forma pięciu zwierząt i pięciu elementów 十形拳

Forma pięciu zwierząt i pięciu elementów (żywiołów). Stanowi pomost pomiędzy formą Tit Sin Kuen (forma żelaznej liny) a pozostałymi formami. Jej pierwsza część zawiera techniki twardego nei gong, mającego na celu kontrolę przepływu energii Chi, ćwiczenie Kiu Sau (mostów) oraz pokazuje specyfikę technik smoka. W kolejnych sekwencjach formy zawarte są techniki pozostałych zwierząt: węża, tygrysa, lamparta i żurawia. Sap Ying Kuen wprowadza również techniki pięciu elementów (metal, woda, drewno, ziemia i ogień) z Południowego Siu Lum. Celem używania pięciu elementów jest analiza i zrozumienie ich twórczej i destrukcyjnej natury.

TIT SHIN KUEN – Forma żelaznej liny 鐵線拳

Forma ta nauczana jest jako ostatnia, będąc kwintesencją i podsumowaniem systemu. Forma ta w znaczący sposób różni się od innych form systemu. Nacisk kładziony jest tu na oddychanie, emocje, charakterystyczne okrzyki. Dzieki temu możemy kontrolować przepływu Chi oraz doskonalić techniki 12 mostów – 12 Kiu Sau. Jednym z najważniejszych elementów przy wykonywaniu formy są prawidłowe okrzyki i sposób oddychania. Każdy okrzyk (dźwięk) związany jest z jednym z pięciu elementów, a co za tym idzie z organami wewnętrznymi Yin i Yang należącymi do tego elementu. Dlatego bardzo ważne jest wykonywanie prawidłowych okrzyków przy odpowiednich technikach w formie. Tit Shin Kuen jest doskonałym treningiem 12 Kiu Sau jak również ma zbawienny wpływ na zdrowie ćwiczącego. Zwiększa witalność i poprawia funkcjonowanie narządów wewnętrznych. Nazwa „Żelazna / Stalowa Lina” wynika z charakteru formy twardej jak żelazo a jednocześnie giętkiej jak lina. Leung Kwan uważany za niedoścignionego Mistrza tej formy wielokrotnie dawał przykłady niezwykłej siły i odporności będącej wynikiem ćwiczenia Tit Shin. Zyskał on przydomek Tit Kiu Sam, co oznaczało Żelazny Most Numer Trzy. Tit Shin Kuen opisał w swym opracowaniu również Mistrz Lam Sai Wing.

Back to top