Hung Gar Kuen

Hung Kuen jest systemem wywodzącym się z południowego klasztoru Shaolin, zaliczany jest do pięciu głównych systemów południowych. Jako jeden z nielicznych systemów przetrwał do dnia dzisiejszego w prawie niezmienionej formie.

HUNG GAR KUEN – SPECYFIKA STYLU

Hung Gar Kuen jest systemem wywodzącym się z południowego Klasztoru Shaolin, zaliczany jest do pięciu głównych systemów południowych. Pozostałe z nich to Liu Gar (Lau Gar), Li Gar (Lei Gar), Mo Gar (Mok Gar), Choi Gar (Choy Gar). Jako jeden z nielicznych systemów przetrwał do dnia dzisiejszego w prawie niezmienionej formie. Oczywiście ewoluował on jak każdy system, ale ewolucja odbywała się i odbywa przez wzbogacanie systemu, a nie jak w przypadku niektórych systemów – zastępowanie jednych technik poprzez inne. Podstawę systemu stanowią techniki pięciu zwierząt, pięciu elementów oraz system ćwiczeń Chi Kung.

Wykonywanie technik opartych na ruchach zwierząt nie polega na ułożeniu rąk w określony sposób, natomiast istotny jest sposób użycia siły oraz sposób poruszania się, który jest charakterystyczny dla każdej techniki.

TYGRYS

Wykonując techniki tygrysa osoba powinna koncentrować siły przede wszystkim na dążeniu do zniszczenia przeciwnika, do obrony wykorzystywane są nie tylko twarde bloki, ale również zasłony wykonywane przy wejściach w przód. Techniki te są wykonywane zwykle przeciw szybkim i drobnym przeciwnikom. Są to techniki charakterystyczne dla form „długiej ręki”. Kolejną cechę, jaką możemy spostrzec jest sposób poruszania się podczas wykonywania technik tygrysa, atak i obrona przebiegają w tej samej linii. Najbardziej znaną techniką tygrysa, z której słynie Hung Gar jest fu jow (pazury tygrysa), której tak wiele wersji występuje jedynie w tym systemie.

ŻURAW

Ataki w technikach żurawia wykonywane są po łuku, omijają obronę przeciwnika, związane są z formami „krótkiej strefy”, zejścia na boki wykorzystują siłę obrotu ciała do zwiększenia skuteczności i siły ciosu, są charakterystyczne dla „długiej strefy”. Techniki żurawia kładą duży nacisk na obronę i kontratak w punkty witalne przeciwnika. Charakterystyczne jest wykorzystanie siły nadgarstków do blokowania. Pozostałe ruchy symbolizują giętkość i ustępliwość.

SMOK

Techniki smoka są to przede wszystkim ruchy obrotowe i koliste, wzorowane na ruchach ogona mitycznego smoka. Charakterystyczne dla technik smoka są ciągłe zmiany kierunku ataku i zejścia oraz brak widocznej agresji – nigdy nie atakuje pierwszy, co jest oznaką spokoju. Stanowi on symbol duchowości i długowieczności, utożsamiany jest z siłą wewnętrzną Chi. Charakterystyka smoka jest zawarta w każdej technice poprzez użycie Chi, niezależnie od tego, do jakich technik się ona zalicza.

WĄŻ

Techniki węża charakteryzuje taki sposób wyprowadzania techniki, który nie pozwala przewidzieć jej końcowej postaci. Palce symbolizują język, dłoń – głowę, a ciało ramię węża, ataki wykonywane są po łukach przy ciągłej zmianie kierunków z dużą szybkością. Osoba stosująca techniki węża wykorzystuje szybkości ruchów przeciwko przeważającej sile fizycznej przeciwnika.

LAMPART

Techniki lamparta są to ataki proste oraz wykonywane po niewielkich łukach z wykorzystaniem różnych układów dłoni, poruszając się w miękkich pozycjach. Siła i skuteczność tych technik w dużej mierze zależy od szybkości i zdecydowania.

Podsumowując, można stwierdzić, że ćwicząc techniki tygrysa wpływamy na rozwój siły fizycznej i muskulatury ciała. Techniki żurawia zwiększają ruchomość stawów i elastyczność ścięgien. Techniki smoka wzmacniają umysł i ducha ćwiczącego – wynikiem czego jest silna motywacja w życiu do właściwego, prawego postępowania. Techniki węża wpływają na poprawę zdrowia i witalność – poprzez stymulację przepływu Chi w organizmie. Techniki lamparta wpływają na poprawienie szybkości i koordynacji ruchowej.

PIĘĆ ELEMENTÓW

Innym aspektem systemu Hung Gar jest zasada pięciu przemian (pięciu elementów). Możemy mówić o dwóch podstawowych cyklach przemian: cyklu destrukcyjnym (nazywanym też gwiazdą śmierci) i cyklu produkcyjnym (zwanym kołem życia). Mówiąc ogólnie, techniki pięciu elementów możemy przedstawić w następującej postaci:

  • Metal – jednymi z technik charakterystycznych są uderzenia odwróconą dłonią oraz pięścią młotem.
  • Drewno – przejawia się w jednoczesnych technikach atakujących i blokujących.
  • Woda – ataki tymi technikami są jak następujące po sobie fale oceanu, techniki są na ogół dalekosiężne.
  • Ogień – charakteryzuje się szybkimi i prostymi uderzeniami.
  • Ziemia – przede wszystkim mocne, stabilne postawy, uderzenia skierowane w punkty witalne przeciwnika.

Sekwencje technik opartych na zasadzie pięciu elementów zawiera między innymi forma Sap Yin Kuen (10 zwierząt). Trening, którego bazą są techniki pięciu elementów jest najbardziej odpowiedni dla osób niskiego wzrostu, ze względu na to, że techniki te ukierunkowane są na siłę i walkę w zwarciu.

Kolejnym aspektem Hung Gar jest zasada pięciu emocji (złość, radość, niepokój, smutek, strach), która nierozerwalnie wiąże się z ćwiczeniami Chi Kung oraz z zasadą pięciu elementów – wynikiem czego są relacje zarówno tworzące, jaki destrukcyjne pomiędzy danymi emocjami.

CHI KUNG

Pisząc o Hung Gar należy wspomnieć o Chi, które zawiera się w każdym ruchu, związane jest to ze specyficznym systemem oddychania, nie spotykanym w innych sztukach walki. Przez to system ten jest trudny, a opanowanie niektórych technik może zająć wiele lat, lecz efekt, jaki dzięki temu uzyskamy znacznie przewyższa nasze oczekiwania.

W każdej formie Hung Gar znajdują się elementy Chi Kung, ich ilość zależy od stopnia zaawansowania formy. Najbardziej zaawansowaną formą systemu jest Tid Shin Kuen (forma Żelaznej Liny), która została stworzona jako Twardy Chi Kung – zawiera ona pełen system ćwiczeń Chi Kung (tzn. pobudza i kontroluje przepływ Chi we wszystkich meridianach). W wyniku czego system Hung Gar jest zaliczany do grona systemów wewnętrznych, o czym wiedzą nieliczni. Jednak osoby, które obserwują tylko pracę mięśni, nie zagłębiając się w cel, jakiemu ma służyć dane ćwiczenie, mogą mylnie twierdzić, iż jest to system zewnętrzny.

ZASADA DWÓCH STREF

Charakterystyczna zasada dwóch stref polega na tym, aby w pierwszej (krótkiej strefie) znajdować się przy przeciwniku, aby nie dopuścić by, użył całej swojej siły. Druga (długa strefa) polega na tym, aby być poza zasięgiem przeciwnika, żeby wyczuć moment, kiedy siła przeciwnika się kończy.

CHIN NA

Należy także wspomnieć o systemie dźwigni Chin Na, które są zawarte w systemie Hung Gar. Ich obecność w systemie wynika z szerokiego zastosowania systemu w walkach w miastach, gdzie kluczową rolę odgrywała walka w zwarciu, przy użyciu krótkiej strefy.

PODSUMOWANIE

Podsumowując powyższą charakterystykę systemu należy stwierdzić, że: pięć zwierząt, pięć elementów i emocji, pełen system ćwiczeń Chi Kung, zasada dwóch stref (długiej i krótkiej) oraz techniki Chin Na czynią Hung Gar jednym z najpełniejszych systemów Kung Fu. Rozwija zarówno stronę fizyczną jak i duchową człowieka.

Back to top