REGULAMIN AKADEMII & FAQ

Tu możesz zapoznać się z naszym regulaminem i najczęściej zadawanymi pytaniami wraz z odpowiedziami.

REGULAMIN AKADEMII

 1. Uczniowie / Uczestnicy zajęć są zobowiązani na treningu wykonywać wszystkie polecenia instruktora.
 2. Nabyte umiejętności można wykorzystywać tylko do obrony siebie lub innych.
 3. Uczeń powinien okazywać szacunek nauczycielowi, współćwiczącym i wszystkim innym.
 4. Każdy uczeń powinien pracować nad tolerancją i umiejętnościami współżycia z ludźmi i otaczającym światem.
 5. Ćwiczący powinien praktykować sztukę Hung Gar Kung Fu dla osiągnięcia wyższego poziomu umysłowego, duchowego i fizycznego.
 6. Ćwiczący powinien swoją postawą promować idee Hung Gar Kung Fu.
 7. W czasie treningu obowiązuje odpowiedni strój i obuwie.
 8. Ćwiczący jest zobowiązany do regularnego uiszczania opłaty treningowej w wysokości ustalonej przez prowadzącego Akademię. Opłaty należy dokonać na pierwszym treningu w danym miesiącu. Niewykorzystane opłaty nie przechodzą na kolejny okres rozliczeniowy.
 9. Jeśli osoba dokona wpłaty za treningi w późniejszym terminie, zobowiązana jest do zapłacenia pełnej składki za dany miesiąc niezależnie od liczby treningów, w których wzięła udział.
 10. Jeśli osoba ma nieopłaconą składkę prowadzący ma prawo odmówić wstępu na trening do momentu uiszczenia opłaty.
 11. W przypadku zwłoki w zapłacie składek miesięcznych / opłat za treningi prowadzący treningi ma prawo do naliczania odsetek ustawowych od zaległej kwoty.

FAQ – Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi na nie

Co trzeba przynieść na pierwszy trening, w jakim stroju należy ćwiczyć?

Na pierwszy trening należy przynieść strój do treningu składający się z koszulki z krótkim rękawem, długich spodni i obuwia na zmianę.

Jak można się zapisać na zajęcia?

Zapisy odbywają się telefonicznie lub na 15 – 20 min. przed rozpoczęciem zajęć.
Należy pamiętać, aby wziąć ze sobą strój do ćwiczeń.

Kiedy i gdzie odbywają się treningi?

Dni i godziny zająć są podane w zakładce treningi, kliknij na link, aby przejść do zakładki –TRENINGI.

Czy są ograniczenia wiekowe dla osób, które chcą się zapisać?

Nie ma żadnych ograniczeń. Treningi można rozpocząć niezależnie od wieku.

Czy można przyjść i zobaczyć jak wyglądają zajęcia?

Tak, można przyjść i zobaczyć jak wyglądają treningi. Zapraszamy również do wzięcia udziału w zajęciach. Wówczas można się przekonać, czy dany rodzaj treningu nam odpowiada.

Czy pierwszy trening jest odpłatny?

Pierwszy trening dla nowych osób jest BEZPŁATNY.

Czy można się dołączyć w dowolnym momencie ćwiczeń, czy też są określone cykle szkoleń?

Tak, można dołączyć w dowolnym momencie roku szkolnego. Treningi rozpoczynają się we wrześniu, więc osoby przystępujące do ćwiczeń w późniejszym terminie muszą liczyć się z faktem, że część grupy ćwiczy już od jakiegoś czasu.

Pin It on Pinterest

Share This